Valsts svētkos Višķos piedalījās delegācija no Osnabrikas pašvaldības (Vācija)

Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadiena Višķu pagastā tika ieskandināta Lāčplēša dienā, 2018.gada 11.novembrī, Višķu pagasta Vīgantu ciema bibliotēkā ar svētku koncertu “Tu esi Latvija!”. Ar kopīgu Latvijas valsts himnas dziedāšanu, skaistiem dzejoļiem par Latviju, tautasdziesmām, skanīgām dziesmām tika radīta patriotiska svētku sajūta, sagaidot valsts simtgadi katram pasākuma apmeklētājam un svētku koncerta dalībniekam. Ļoti sirsnīgi Vīgantu ciema bērni lasīja dzejoļus par mūsu dzimto zemi Latviju. Par to, cik dārga katram mums ir dzimtene, tēva sēta, ģimene, Latgale, zeme, kurā dzīvojam un strādājam, koncertā dziedāja Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis “Mōls”, jauktais vokālais ansamblis “Koransa”, Bicānu ģimene un no Ambeļu pagasta Ozoliņu ģimene. Pēc koncerta Vīgantu ciema čaklākās lauksaimnieku ģimenes tika aicinātas iestādīt ozolu aleju. Pasākuma noslēgumā Vīgantu saimnieces aicināja nogaršot svētku torti un citus svētkiem sarūpētos gardumus.

Sakarā ar Latvijas valsts simtgades svinībām veltītajiem pasākumiem no  12.novembra līdz 19. novembrim Višķu pagastā, Daugavpils novadā un Rīgā viesojās Vācijas delegācijas no Osnabrikas (Osnabrück) pašvaldības. Delegācijas sastāvā biedrības DREI STUFEN (Trīs pakāpieni) priekšsēdētājs Alays Lögering un projekta DREI STUFEN vadītājs Baruch Chauskin. Osnabrikas pašvaldības delegācijas ierašanās mērķis bija piedalīties Latvijas valsts svētku svinībās, veicināt sadarbību starp pašvaldībām un stiprināt starpkultūru saskarsmes prasmju attīstību. Projekta DREI STUFEN īstenošanas rezultātā tiek plānots veikt pētījumus, sakopšanas darbus un piemiņas monumenta izveidošanu sagrautās sinagogas vietā Višķu ciemā (19. un 20. gadsimtā tas bija spilgti izteikts ebreju apdzīvots miests), kas veicinās Višķu vēstures liecību atklāšanu un izzināšanu.

13.novembrī dienas garumā kopā ar biedrību DREIS STUFEN (Vācija) notika piemiņas ceļojums “Simtgades stāsts ar ebreju kaimiņiem valstī”. Starpkulturālās un starpreliģiju tikšanās pieturas vietas: tikšanās Špoģu vidusskolā ar vecāko klašu skolēniem, mācībspēkiem, vecākiem; Holokausta upuru pieminēšana un svecīšu iedegšana pie sagrautās sinagogas Višķu ciemā un dalība ar koncertprogrammu Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā “Latvija 100”. Tikšanās rezultātā bija iespēja labāk iepazīt ebreju tautu, tās vēsturi, tradīcijas, kas arī ir mūsu Latvija. Višķos ciemiņi tika iepazīstināti ar skaistākajiem Višķu pagasta tūrisma apskates objektiem un Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baziliku, kas ir nozīmīgs Latvijas katoļu reliģisks centrs un iepazīstināti ar Latgales kulināro mantojumu “Maizes muzeju” Aglonā.

13.novembra Višķu tehnikuma ciema svinību zālē turpinājās Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas svinības pasākumā – Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts svinīgais pasākums “Latvija 100”. Pasākumu atklāja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis “Dzirksteļeite” (vadītāja Vija Petrova), tautu tērpā tērpto meiteņu izpildījumā virtuozi skanēja senais Tautas mūzikas instruments un vēstīja par to, ka tas tiek turēts dārgā piemiņā no tēvu tēviem. Tautas svinīgo lūgšanu “Dievs, svētī Latviju” līdzās mūsu valsts simboliem – sarkanbaltsarkanajam karogam un ģerbonim ar lepnumu izpildīja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koris (vadītāja Diāna Kļavinska). Turpinājumā svētku uzrunu teica Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms un apsveikuma vārdus teica biedrības BREI STUFEN priekšsēdētājs Aloys Lögering (Vācija).

Katra cilvēka darbs ir dārgakmeņa graudiņš dārgajā tautas vaiņagā un tāpēc Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms un Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins pasniedza Daugavpils novada pateicības rakstus Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā Višķu čaklajiem darba darītājiem – pasniegts pašvaldības aģentūras “Višķi” dārzniecei Olitai Lukaševičai par godprātīgu darbu un māksliniecisko ieguldījumu Višķu pagasta teritorijas labiekārtošanā un estētiskā tēla veidošanā; pašvaldības aģentūras “Višķi” traktoristam Jānim Kursītim par priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu; Višķu pagasta iedzīvotājai Arinai Zdanovskai par aktīvu dalību Višķu pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē; senioru deju kopas “Magones” vadītājai Marijai Šaršunei par ilggadēju un radošu darbu dejas tradīcijas popularizēšanā un aktīvu dalību Daugavpils novada sabiedriskajā dzīvē; Biedrībai “Lauku studija” par veiksmīgu Eiropas finansējuma piesaisti Višķu pagasta kultūras dzīves dažādošanai un attīstībai.

Koncerta turpinājumā daudz laimes Latvijai ar skanīgu muzikālu programmu vēlēja Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans). Noslēgumā skanēja muzikāls priekšnesums ar viesu uzstāšanos TRIO Baruch Chauskin (Vācija) & DUO NIHZ (Nīderlande), kuru izpildījumā skanēja ebreju valodā garīgās un laicīgās mūzikas skaņdarbi un atmiņu stāsti par ebreju tautas dzīvi Višķos.

Pasākumā dienā tika izvietota apskatei Naujenes novadpētniecības muzeja izveidotā pārvietojamā Izstāde par Višķu pagastu un no 5.-11.novembrim Višķu pagasta bibliotēkā bija apskatāma novadpētniecības izstāde No zemes šīs mēs izauguši esam…”

14.novembrī Vācijas delegācijas no Osnabrikas pašvaldības tikās ar Daugavpils novada domes vadību un iepazina Daugavpils pilsētu un Marko Rotko mākslas centru un 15. novembrī devās uz Rīgu, lai piedalītos svētku pasākumos un apmeklētu Vācijas vēstniecību Rīgā.

14.novembrī, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu, Višķu tehnikuma ciema zālē viesojās leļļu teātris TIMS ar koncertprogrammu bērniem “Šrekss un Ēzelītis dejā lec”. Pasaku varoņi mācīja bērniem dziesmas un dejas. Koncertprogramma noritēja pacilātā gaisotnē, atraktīvi dziedot, dejojot kopā ar pasaku tēliem.

Višķu pagasta pārvalde pateicas Daugavpils novada domei par atbalstu Vācijas delegācijas no Osnabrikas pašvaldības uzņemšanā, visiem koncertu dalībniekiem, pasākumu vadītājiem, mūzikas un gaismas operatoriem, visiem, kas piedalījās ar savu darbu vai padomu svētku organizācijā, kā arī pasākuma apmeklētājiem!

Sveicam visus valsts svētkos!Daudz laimes Latvija!

Latvija 100!

FOTOGALERIJA

Anna Vasiļjeva
Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītāja