Vakance Daugavpils novada domes Višķu pagasta pārvaldes galvenā grāmatveža amatam

Vakance Daugavpils novada domes Višķu pagasta pārvaldes galvenā grāmatveža amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1211 04).

Višķu pagasta pārvalde izsludina vakanci GALVENĀ GRĀMATVEŽA amatam. Pilna slodze. Darba līgums – uz pamatdarbinieces prombūtnes laiku.

Darba pamatpienākumi:

 • organizēt un veikt pilnu iestādes finanšu uzskaiti, nodrošinot LR likuma Par grāmatvedību un citu LR normatīvo aktu prasību izpildi;
 • organizēt darbu saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības politikas vadlīnijām;
 • nodrošināt iestādes budžeta  sagatavošanas un izpildes procesu
 • sagatavot un iesniegt finanšu pārskatus Valsts kasē e_Pārskatu sistēmā (mēneša, ceturkšņa un gada pārskati);
 • organizēt, uzraudzīt un kontrolēt sadarbību ar revidentiem audita jautājumos;
 • apstrādāt, uzskaitīt un kontrolēt grāmatvedības dokumentāciju Resursu vadības sistēmā Horizon, apmaksas termiņu kontrole (debitoru un kreditoru uzskaite);
 • organizēt, uzraudzīt un kontrolēt: darba algas aprēķina procesu, ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procesu, krājumu uzskaites procesu;
 • pakļautībā esošo grāmatvežu darba organizācija un vadīšana
 • veikt citus iestādes vadības izvirzītus uzdevumus, kas ir nepieciešami amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.

Prasības  kandidātiem:

 • augstākā izglītība (vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība) grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu jomā;
 • vismaz viena gada pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā, vēlams pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijās;
 • spēja orientēties LR normatīvajos aktos grāmatvedības un nodokļu likumdošanas jomā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze grāmatvedības organizēšanā un finanšu līdzekļu izpildes kontrolē un analīzē;
 • spēja ātri apgūt un strādāt ar dažādām programmatūrām, ļoti labas iemaņas darbā ar MS Office (Word, Excel);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu;
 • labas komunikāciju un sadarbības spējas.

Darba vieta:

 • Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Darba alga:

 • EUR 976,00 pirms nodokļu nomaksas 

Pieteikuma dokumenti

 • Iesniegums brīvā formā
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Daugavpils novads) vai pa e-pastu parvalde@viski.lv   līdz 2020. gada 25. oktobrim. Tālrunis uzziņām : 65425347

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.