Vakance

Višķu pagasta pārvalde meklē darbā apkopēju uz vasaras sezonu estrādes telpu un teritorijas uzkopšanai. Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 20.maijam Višķu pagasta pārvaldē (adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Daugavpils novads). Tālr. uzziņām 65425347.