Publiskā apspriešana par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

1 liepu Višķos, Aglonas ielā 43;

3 kļavas un 1 bērzu Višķu pagasta Makarovas kapos;

1 bērzu un 1 kļavu Višķos, Krāslavas ielā 12A.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2022.gada 2.jūnija līdz 2022.gada 8. jūnijam

       Publiskā apspriešana notiks 2022. gada 9.jūnijā  plkst. 9-30 Makarovas kapos; plkst.9-45 Višķos, Aglonas ielā 43; plkst. 10-00 Višķos Krāslavas ielā 12A.