Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  1. Četrus ošus, divas liepas, Višķu pagasta Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 4;
  2. Vienu bērzu Koroļevščinas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018.gada 01.augusta līdz 2018.gada 21.augustam

Publiskā apspriešana notiks 2018.gada 22.augustā:

  • plkst. 9.40 Višķu pagasta Koroļevščinas kapos;
  • plkst. 10.00 Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 4.