“Par Latviju sirds mana dzied”

2017. gada 18. novembrī Višķu pagastā norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītais pasākums „Par Latviju sirds mana dzied”. Tajā Višķu pagasta pārvalde pateica paldies visiem, kas šī gada laikā aktīvi iesaistījās pagasta sabiedriskajā dzīvē. Pateicības saņēma Valdis Grebežs, Valentīna Ivanova, Jānis Briška, Iveta Grotkere, Anastasija Ļeonova, Anna Vasiļjeva, Velta Koluža un Lidija Skuķe. Pateicību no Daugavpils novada domes saņēma Arvīds Zarāns.
Veselu mēnesi pagasta iedzīvotāji varēja pieteikt pretendentus dažādās nominācijās, un pasākuma lielākā intriga bija uzzināt to ieguvējus. Nominācijā „Gada aktīvākais jaunietis” par labāko tika atzīts Rūdolfs Lukaševičs. Šis jaunietis visu savu brīvo laiku pavada Višķu pagasta Jauniešu centrā, aktīvi iesaistoties visās piedāvātajās aktivitātēs. Nomināciju „Višķu pagasta vārda popularizētājs” ieguva Agate Jermaļonoka, kura kopā ar savu kolektīvu „Anima Corde” aktīvi iesaistās dažādos konkursos un pasākumos, tādējādi popularizējot Višķu pagasta vārdu ne tikai Daugavpils novadā, bet arī ārpus Latvijas robežām. Pavisam drīz Agatei Jermaļonokai iznāks arī savs videoklips, tāpēc nominācija bez šaubām ir pelnīta. Selina Germane tika apbalvota nominācijā „Gada atklājums”, jo šī gada laikā ir iesaistījusies daudzos projektos un ir kļuvusi ļoti aktīva gan skolas, gan Jauniešu centra dzīvē. Kad komisijai nācās izlemt, kurš saņems „Gada cilvēka” balvu, visi bija vienisprāt! Tā, bez šaubām, ir mūžam smaidīgā un izpalīdzīgā Lidija Skrinda, kura neapšaubāmi daudz spēka ir veltījusi Višķu pagasta senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kad tika nosaukts Lidijas vārds, visa zāle piecēlās un sveica viņu ar skaļiem aplausiem.
Balvā par savu ieguldījumu nominanti ieguva daiļamatnieka Valda Grebeža veidotos „zelta” kurmī, bet no mūsu atbalstītāja Daugavpils teātra – dāvanu karti divām brīvbiļetēm. „Gada cilvēka” nominācijas ieguvēja saņēma arī dāvanu karti no restorāna Art Hub.
Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un iedvesmojošs. Nominantus un pasākuma dalībniekus ieradās sveikt vairāki kolektīvi: Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koris, Maļinovas pagasta Saieta nama jauniešu deju kolektīvs „Druvāni”, bērnu instrumentālā grupa „Bulta”, sieviešu vokālais ansamblis „Anima Corde”, folkloras kopa „Dyrbini” un pasākuma īpašais viesis Juris Ostrovskis.
Pasākuma dalībnieki atzinās, ka šī jaunā pagasta tradīcija viņus motivē nākamajā gadā būt daudz aktīvākiem. Ar labiem darbiem, jaunām idejām un atvērtām sirdīm Višķu pagasta iedzīvotāji dodas pretī Latvijas simtgadei!

Foto: Žanna Giceviča

Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītāja
Anna Sintija Ivanova