Kā Latvijas simtgadi atzīmēs Daugavpils novadā?

Pēc trim gadiem svinēsim Latvijas valsts simtgadi. Latvijas simtgades svinēšana plānota piecu gadu garumā no 2017. līdz 2021. gadam, tādējādi simbolizējot, ka Latvijas valstiskuma izcīnīšana un nostiprināšana nenotika vienā dienā. Daugavpils novada pašvaldība, līdzīgi kā citas pašvaldības, ir izstrādājusi savu Latvijas simtgades pasākumu plānu, kurā liela loma ir ne tikai kultūras iestāžu, bet arī jauniešu, izglītības darbinieku un vietējo iedzīvotāju pašiniciatīvai.

Daugavpils novads jau tagad nopietni sācis gatavoties Latvijas simtgadei, lai piedāvātu bagātīgu kultūras programmu. Kā norāda Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, pašvaldība šo svētku kontekstā ir izvirzījusi trīs uzdevumus – aktualizēt un pieminēt vēstures notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi; izcelt novada īpašās dabas un kultūras mantojuma vērtības, iesaistot sabiedrību to sakārtošanā, kā arī stiprināt jauniešu radošās iniciatīvas un piederības sajūtu Latvijai.

Daugavpils novada pašvaldība kopā ar sadarbības partneriem iecerējusi 2017.gada aprīlī rīkot zinātniski praktisku konferenci par Augšdaugavas teritorijas attīstību, diskutējot par Dabas parka “Daugavas loki” virzīšanu nacionālā parka statusa iegūšanai un “Augšdaugavas”  teritorijas virzīšanu UNESCO Pasaules dabas un kultūras pieminekļu pasaules sarakstā, kā arī pieminēt Augšdaugavas simbolisko nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā.

Simtgadei veltīti pasākumi noritēs arī novada muzejos un piemiņas vietās –2017.gada aprīlī Randenē plānota pavasara un Latgales atmodas ieskandināšana Daugavas krastā, rīkojot talku un koku stādīšanu.  Jūnijā Raiņa mājā Berķenelē notiks Latgales jauno mākslinieku rezidence “Manu jauno domu zeme. Rainis.”, kurā taps literāti, muzikāli, mākslas un novadpētniecības darbi.

2017.gada novembrī Skrindu dzimtas muzejā plānota zinātniski – praktiskā konference par Raiņa, brāļu Skrindu un Viļa Siliņa devumu Latgales virzībai Latvijas valstiskumā.

Nākamgad augustā Višķu estrādē ar Latgales koru, folkloras kopu un vokālo ansambļu dalību iedzīvotāji tiks aicināti uz Patriotisko dziesmu festivālu.

Savukārt 2018.gada jūlijā tiks rīkots Folkloras festivāla “Baltica” mazākumtautību folkloras kopu koncerts Naujenes pagasta Markovā, pulcējot dalībniekus no visiem Latvijas novadiem un ārvalstīm, kā arī Līksnas pagastā izskanēs tradicionālais Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”.

Daugavpils novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar aktīviem jauniešiem plāno rīkot pasākumus, kuru laikā notiks latvisko tradīciju izzināšana, izglītošana par tīras vides saglabāšanu, koku alejas stādīšana un radošie konkursi, veicinot patriotismu un piederības sajūtu valstij.

Latgales plānošanas reģions apņēmies katrā Latgales pašvaldībā iestādīt 100 ozolus – Daugavpils novadā šāda koku aleja tiks veidota Maļinovas ciemā.

Kopumā Latvijas valsts simtgades svinības uzskatāmas par iespēju aktivizēt un saliedēt sabiedrību, dodot impulsus Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai un jaunu mērķu izvirzīšanai.

Elza Timšāne