Jaunieti, piesakies apmācībām atmiņu dokumentēšanā!

Aicinām Kalkūnes, Kalupes, Višķu, Biķernieku jauniešus iesaistīties atmiņu dokumentēšanas apmācībās, kuras tiek organizētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā 2014. – 2020.gadam projekta Nr. LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”)” aktivitātes Radošās vēstures klases” ietvaros. Projekta realizācija notiks vairākos posmos, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus valstī.

 1. Apmācības Zoom platformā kopā ar ekspertu atmiņu dokumentēšanā ar mērķi gūt izpratni par interviju struktūru un būtību, kā arī iegūto zināšanu pielietošana praksē.
  Katrs jaunietis intervēs senioru par tēmu “Ticība. Cerība. Mīlestība.”, lai dokumentētu viņu dzīves pieredzi un aktualizētu to kopienā.
 1. Dramaturģiskā materiāla izveide.
  Uz intervijās iegūto stāstu materiāla režisors izveidos dramaturģisko materiālu, kas būs par pamatu uzveduma iestudēšanai.
 1. Uzveduma veidošana.
  Tie paši jaunieši, kas būs veikuši intervijas, profesionālu režisoru vadībā iestudēs uzvedumu.
 1. Rezultāts.
  Festivāls “Alternatīvie lauku stāsti” 2021. gada 22. augustā Višķu pagastā.

 

Iesaisties, apgūsti jaunas prasmes, izjūti un radi kopienas sajūtas! Pandēmijas laikā meklēsim vai veidosim piederības sajūtu savai dzimtai, kopienai un sabiedrībai!

Apmācībās var piedalīties tikai 22 jaunieši, tāpēc piesakieties laicīgi, rakstot uz e-pastu diana.vanaga@inbox.lv, minot savu vārdu, uzvārdu, vecumu un pagastu, kurā  dzīvojat.

Projekta kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 85 procenti jeb 195 500 euro, no kuriem Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa no ERAF projektā ir 76 500 euro jeb 85 procenti.