Informācija par projekta „Daugavpils rajona Višķu pagasta ielu rekonstrukcija (Lauku iela, Dārzu iela, Kalna iela, Ezeru iela, Mednieku iela, Tirgus iela, Aglonas iela)” īstenošanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem ietvaros” ietvaros.

Višķu pagasta pārvalde informē, ka ir noslēdzies projekts „Daugavpils rajona Višķu pagasta ielu rekonstrukcija (Lauku iela, Dārzu…

Lasīt tālāk