Zīmējumu konkurss bērniem un jauniešiem “Mana Latvija – Višķu pagastā”

Novembris ir tas mēnesis gadā, kad mēs mājās, skolā, darbavietās vairāk pievēršam uzmanību tēmām dzimtene, Latvija. Bet Latvija nav nekas tāls un nezināms, neaptverams. Latvija ir tepat, sākas un beidzas ar katru no mums, tepat mūsu mājās, mūsu ciemā, pagastā vai pilsētā.

Tāpēc šajās nedēļās, kad gatavosimies Latvijas dzimšanas dienai un to svinēsim, aicinām kopā ar bērniem un skolēniem runāt par Latviju, kas ir tepat savā vai kaimiņu pagastā – Višķu pagastā!
Izmantosim interneta resursus, piemēram, http://periodika.lv/, kur var meklēt publikācijas par Višķiem, Višķu tehnikumu dažādu laiku presē, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projektu http://www.zudusilatvija.lv, kur var meklēt dažādas fotoliecības, tāpat var izmantot Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta izveidoto Latgales datu bāzi https://latgalesdati.du.lv/, kurā rodama informācija par visdažādākajiem notikumiem un personībām Latgales vēsturē, tajā skaitā arī Višķiem, kā arī citus interneta resursus, grāmatas, ģimenes fotoalbumus. Un, protams – iesim laukā, vērosim apkārtni, saskatīsim skaisto, interesanto un Višķu pagastu raksturojošo.

Smēlušies iedvesmu interneta resursos un savā apkārtnē, aicinām bērnus un jauniešus vecumā no 4 līdz 15 gadiem, attēlot interesanto Višķu pagastā savā skatījumā A4 vai A3 formāta zīmējumā.
Zīmējumus, ar norādītu kontaktinformāciju līdz 30.novembrim nogādāt Višķu pagasta pārvaldē vai individuāli Sabiedriskajam centram, zvanot 28751563
Katram konkursa dalībniekiem piemiņas balva, savukārt veiksmīgāko darbu autoriem īpašas balva.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu -> Bērnu zīmējumu konkurss Višķos 2021