Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā lūdzās par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikāciju

Kristīgās baznīcas liturģijā Sveču diena tiek saukta par Kunga priekšā stādīšanas  jeb prezentācijas dienu, jo tajā atceramies, ka Vissvētākā Jaunava Marija un svētais Jāzeps nesa Bērnu Jēzu uz templi, lai viņu veltītu debesu Tēvam. Arī šogad Višķu  Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā pirms  Svētās Mises notika sveču svētīšana, kurai sekoja procesija, kas simboliski atgādina Jaunavas Marijas un Bērna Jēzus ieiešanu svētnīcā un attēlo Kristu kā Pasaules Gaismu. Svētītās sveces atgādina par Dieva klātesamību mūsu dzīvē, par to, ka mums ir jādzīvo Kristus Gaismā.

Prāvests Andrejs Aglonietis ticīgajai tautai atgādināja apustuļa Jāņa vārdus no Jēzus Kristus evaņģēlija par Jēzu: “Bija patiesa Gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kas nāk šai pasaulē”.

Degoša svece simbolizē, ka Kristus ir ar mums. Baznīcā pasniedz degošu sveci jaundzimušajam pēc Kristības sakramenta saņemšanas, svece tiek dota arī pirmo reizi ejot pie Svētās Komūnijas, svece tiek ielikta ticīgā cilvēka rokās, aizejot no šīs pasaules.

Svētdienas svētā mise Višķu baznīcā bija īpaša, jo tajā ticīgā tauta kopā draudzes prāvestu Andreju Aglonieti lūdzās par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas veicināšanu. Dievkalpojumā piedalījās arī svētceļnieki no Rīgas Svētā Alberta un citām Rīgas katoļu baznīcām. Svētceļnieki no Rīgas un citām Latvijas vietām Višķos ierodas bieži, lai pie priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka kapa baznīcas dārzā  lūgtos par priestera dvēseli un izlūgtos sev grūtos brīžos Dieva žēlastības ar priestera Vladislava Litaunieka aizbildniecību.

Priesteris Vladislavs Litaunieks 1941.gadā Daugavpils cietumā tika nežēlīgi mocīts un nogalināts ar šāvienu mugurā un iemests cietuma masu kapā kopā ar citiem komunistu nomocītajiem cilvēkiem. Višķu draudzes locekļi vēlāk  priesteri par apbedīja savas baznīcas dārzā.

Lēnām pieaug ticīgo cilvēku interese par Latvijas priesteriem mocekļiem. Priesterim, moceklim  Vladislavam Litauniekam izveidota interneta mājas lapa www.oremus.lv . Mājas lapā var iepazīties ar priestera dzīvesstāstu, novennu, kas sacerēta priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka godam, bet tas kurš saņēmis Dieva žēlastību caur viņa aizbildniecību, ir aicināts ziņot Rēzeknes – Aglonas kūrijai vai informēt par to interneta mājas lapas sadaļā “Liecības” priestera beatifikācijas procesa veicināšanai.  Sadaļā “Lūgšanu ugunskuru karte” redzamie ugunskuri ir katoļu baznīcas draudzes, kurās notikušas vai notiks Svētās Mises nodomā par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanu un visām tajā iesaistītajām personām.

Nodzīvojis tikai nepilnus 32 gadus priesteris tomēr paspēja ļoti daudz. Vairākas uzceltas baznīcas Latgalē ir šī mantojuma redzamā daļa, neredzamā palika ierakstīta cilvēku sirdīs.

Mūžīgo mieru dod viņam Kungs un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam.

Lai viņš dus mierā!

 

Fotogalerija

Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītājs Jānis Belkovskis