Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • 3 kļavas Višķu pagasta Makarovas kapos;
  • 1 bērzu Višķu pagasta Maskovskajas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2020.gada. 26. novembrim līdz 2020.gada 16. decembrim.

Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 17.decembrī plkst. 9-30 Višķu pagasta Makarovas kapos un plkst. 9-45 Maskovskajas kapos.