Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • 4 vītolus un 1 papeli Višķu pagasta Višķu ciemā pie saimniecības ēkām Mednieku ielā 4;
  • 2 bērzus, 1 apsi un 3 kļavas Višķu pagasta Višķu ciemā Aglonas ielā 45.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. no 2022.gada 7. marta līdz 2022.gada 27. martam.

Publiskā apspriešana notiks 2022. gada 28.martā: plkst. 9-30 Višķu ciemā Mednieku ielā 4 un  plkst. 9-45 Višķu ciemā Aglonas ielā 45.