Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • 1 egli un 1 liepu Višķu pagasta Lubažu kapos;
  • 1 bērzu Višķu pagasta Maskovskajas pareizticīgo kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2021.gada. 28. janvāra līdz 2021.gada 17. februārim

Publiskā apspriešana notiks 2021. gada 18.februārī plkst. 9-30 Višķu pagasta Maskovskajas kapos un plkst. 9-45 Lubažu kapos.