Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par koku izciršanu

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par koku izciršanu:

  1. Višķu tehnikuma ciemā pie mājas Nr. 1 (par nokaltušās egles un kļavas nozāģēšanu)
  2. Višķu ciemā Aglonas ielā starp mājām Nr. 28 un Nr. 30—–

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldes telpās (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2012. gada 13. novembra līdz 2012. gada 19. novembrim.

2012. gada 20. novembrī plkst. 09-00 notiks publiskā apspriešana Višķu pagasta pārvaldē.

Višķu pagasta pārvalde