Višķu pagastā mainīta vēlēšanu iecirkņa Nr. 421 atrašanās vieta

Informējam iedzīvotājus un vēlētājus, ka Daugavpils novada administratīvās teritorijas vēlēšanu iecirkņa Nr. 421 atrašanās vieta tiks mainīta.

No Višķu pagasta pārvaldes Skolas ielā 17, Špoģu ciemā, iecirknis tiks pārcelts uz Špoģu Mūzikas un mākslas skolu.

Jaunā iecirkņa adrese būs: Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads.