Višķu pagasta 2022. gada atklātais čempionāts spiningošanā un Viktora Lenčevska 16. piemiņas kausa izcīņas sacensības

Višķu pagasta 2022. gada atklātā čempionāta spiningošanā un Viktora Lenčevska 16. piemiņas kausa izcīņas sacensību

NOLIKUMS

 

Sacensību mērķis.

 • Makšķerēšanas sporta popularizācija, pieredzes apmaiņa, meistarīgāko un veiksmīgāko 2022. gada Višķu pagasta čempionāta un kausa ieguvēja noteikšana spiningošanā.

Laiks un vieta

 • Sacensības notiek 2022. gada 29.oktobrī, Višķu pagastā, Višķu ezerā no plkst. 8.00 līdz 14.00. Dalībnieku reģistrācija un pulcēšanās š. g. 29. oktobrī līdz plkst. 7.45 pie Višķu ezera pirms nobrauktuves uz Ostrovas putnu vērošanas torni Google maps koordinātes 56.057880, 26.807540 . Sacensību atklāšana plkst. 8.00 pie Višķu ezera.

Sacensību vadība

 • Sacensības organizē un vada Augšdaugavas novada pašvaldības Višķu pagasta pārvalde. To norises gaitu nodrošina nozīmētā tiesnešu kolēģija.

Dalībnieki.

 • Sacensībās piedalās individuālie dalībnieki. Dalībnieki netiek dalīti dzimuma grupās.

Sacensību norise un noteikumi.

 • Sacensības ir atklātas un var piedalīties visi interesenti. Sacensības notiek ievērojot makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningot atļauts pielietojot jebkuras klases spiningus. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts. Spiningošana uz velci ir aizliegta. Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un licence. Katram sacensību dalībniekam obligāti ir jābūt glābšanas vestei.
 • Nelabvēlīgu laika  apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sacensību  sākuma laiks. Spiningošanas sacensību ilgums  – 6 stundas. Dalībnieka rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta – finiša vietā, netiek vērtēts. Dalībnieks, kura lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēts. Spiningošana notiek no laivām.

Uzvarētāju noteikšana:

 • Čempionātā tiek noteikti individuālie uzvarētāji.
 • Uzvarētājs tiek noteikts pēc lielākā kopējā zivju svara. Vienāda svara gadījumā priekšroku iegūst dalībnieks, kura lomā ir mazāks zivju skaits.

Apbalvošana.

 • Ar Viktora Lenčevska piemiņas kausu tiek apbalvots sacensību dalībnieks, kurš noķēris vissmagāko zivi. Par izcīnīto 1. vietu čempionātā dalībnieks tiek apbalvots ar čempionāta piemiņas medaļu un balvu, 2. un 3. vietas ieguvēji ar medaļām un balvām.

Pieteikumi un dalībnieku uzņemšana.

 • Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sarīkošanu un apbalvošanu apmaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Višķu pagasta pārvalde. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās, apmaksā paši dalībnieki.
 • Katram dalībniekam, līdz sacensību sākumam, jāiegādājas vienreizējā makšķerēšanas atļauja uz Višķu ezera, kuras cena ir 1.50 euro. Piedalīšanās čempionātā ir bez maksas.

Papildus informāciju var saņemt pie Augšdaugavas novada pašvaldības Višķu pagasta ezeru apsaimniekotāja Valda Zukuļa tālr.26860311 e-pasts : valdis.zukulis@viski.lv .

Vārdiskos pieteikumus dalībnieki iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim š.g. 29. oktobrī līdz sacensību sākumam dalībnieku pulcēšanās vietā.

PIEZĪME: Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai paši personīgi, par ko parakstās pieteikumā.