Višķu ansambļi startē konkursā

No 2016. gada 2. līdz 24. aprīlim notiek Latvijas Vokālo ansambļu konkursa pusfināla skates, kurās piedalās kultūrvēsturisko novadu labākie ansambļi, to starpā arī divi Višķu pagasta vokālie ansambļi.

10.aprīlī Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis “Mōls” (vadītāja Marta Bicāne) un sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” (vad  ītāja Agate Jermaļonoka) pārstāvēja Daugavpils novadu Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Kultūras namā, kur norisinājās Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārta.—–

Vokālo ansambļu skatē pulcējās visa Latgales reģiona ansambļi, kur sīvā konkurencē vīru vokālais ansamblis “Mōls” ieguva III pakāpi (30, 92 punkti) un sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” 20 sieviešu ansambļu konkurencē ieguva II pakāpi (37 punkti), iegūstot 5.vietu savā grupā.

Konkursa II kārtu vērtēja Mārīte Puriņa, Dace Bula un Kārlis Rūtentāls.

Labākie Latvijas vokālie ansambļi tiks izvirzīti dalībai Latvijas vokālo ansambļu konkursa Finālā, kas notiks 2016. gada 14. maijā Ķekavas novada Baložu pilsētas kultūras namā

Skates rezultāti

Informācijai:
Santa Matisāne
Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītāja
santa.matisane@inbox.lv