VIŠĶI MUZIKĀLI IESKANDINĀJA JAUNO GADU

Biedrība “Lauku studija” sadarbībā ar Višķu pagasta pārvaldi 14. janvārī aicināja gan pagasta iedzīvotājus, gan tālākus viesus, visus mūzikas mīļotājus, uz šī gada pirmo skanīgo pasākumu Višķos.

Jāteic, ka biedrībai „Lauku studija” šis instrumentālās mūzikas koncerts bija kā sava veida atskaite par paveikto darbu projektā, kuru īstenoja ar Daugavpils novada domes atbalstu – sadarbībā ar Špoģu Mūzikas un mākslas skolu tika organizētas instrumentālās mūzikas nodarbības visiem interesentiem, kas gribēja iesaistīties mūzikas izpildījumā.

Pasākums norisinājās Malnavas koledžas filiālē Višķos un pulcināja kuplu apmeklētāju skaitu. Piedalījās muzikanti, kuri aktīvi iesaistījās  “Lauku studijas” darbībā.

Koncertu atklāja Marija Gerbredere – aktīva jauniete, kura aizraujas ar klasiskās ģitāras spēli. Savukārt Agate Jermaļonoka Višķu pagasta publikai ir ļoti labi zināma, bet šajā koncertā viņa uzstājās kopā ar jaunu mūziķi un komponistu Juriju Borinu. Koncertā izskanēja Jurija uzrakstītā un Agates iedziedātā dziesma “The way to the abode of dreams” (J.Borins/ S.Marcinķeviča). Tā tika iesniegta Eirovīzijas dziesmu konkursa atlasei, lai arī diemžēl neatbilda konkursa formātam, tomēr tika publicēta un atrada savu klausītāju.

Tāpat koncertā piedalījās arī pavisam jauni mākslinieki, kuriem šis bija pirmais koncerts. Vokāli instrumentālais ansamblis “Bulta” – trīs puiši un viena meitene – sanāca kopā tikai pērnā gada septembrī, lai muzicētu, bet ir apņēmības pilni arī turpmāk mācīties un piedalīties koncertos. Arī vokāli instrumentālais ansamblis “Stand up” ir izveidojies pavisam nesen, lai arī tā dalībnieki iepriekš jau ir spēlējuši citos kolektīvos.

Vokāli instrumentālais ansamblis “1+3”, kurā aktīvi muzicē viens kungs un trīs dāmas, ir izveidojies 20 gadus atpakaļ, bet savu darbību bija spiesti pārtraukt un tikai dažus gadus atpakaļ atkal ir apvienojušies, lai priecētu klausītājus dažādos koncertos.

Koncertu noslēdza “EX – 13” – vokāli instrumentālais ansamblis, kurš ar savu pārliecinošo skanējumu un augsto profesionalitāti pārsteidza ikvienu koncerta apmeklētāju. 90.gadu sākumā šim ansamblim bija panākumi – konkursos, festivālos un koncertos ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, izpildot skaņdarbus hard-rock stilā. Lai arī šiem māksliniekiem ir arī savi skaņdarbi, tomēr koncertā izskanēja un publikas ovācijas izpelnījās visiem labi zināmi roka hīti.

Višķu pagasta pārvalde izsaka pateicību biedrībai “Lauku studija” un īpaši Aleksandram Harlamovam par aktīvu darbību, kas apvieno dažādu paaudžu interesentus, sniedzot iespēju visiem darboties un muzicēt.

Paldies koncerta dalībniekiem, kuri ieskandināja Višķus šajā gadā un, protams, klausītājiem, kas sestdienas vakaru nolēma pavadīt muzikāli pozitīvā gaisotnē Višķos!

Vairāk foto ŠEIT