Vakance

Vakance Daugavpils novada domes Pašvaldības aģentūras “Višķi”
galvenā grāmatveža amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1211 04)

Darba pamatpienākumi:

 • Grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas likumdošanas un pašvaldības aģentūras “Višķi” nolikumu
 • Nodokļu atskaišu sagatavošana un nodošana VID
 • Finanšu pārskatu un iekšējo atskaišu sagatavošana (mēneša, ceturkšņa un gada budžeta izpildes grāmatvedības finanšu pā[rskatu sagatavošana) —–
 • Dokumentu apstrāde un ievadīšana datorprogrammā, apmaksas termiņu kontrole (debitoru un kreditoru uzskaite)
 • Darba algas aprēķinu organizēšana
 • Pamatlīdzekļu uzskaites organizēšana
 • Krājumu aprites uzskaites un kontroles organizēšana un pārraudzība
 • Sev pakļauto grāmatvežu darba organizācija un vadīšana
 • Citi darbi, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaites veikšana

Prasības kandidātiem

 • Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības jomā
 • Pieredze grāmatveža vai galvenā grāmatveža amatā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • LR nodokļu un finanšu likumdošanas pārzināšana
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstāvīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, analītiskās un organizatoriskās spējas
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Resursu vadības sistēmas, Grāmatvedības programmas, MS Office, programma Excel)
 • Prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu „Horizon” un darba pieredze pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijās tiks uzskatītas par priekšrocību
 • Prasme patstāvīgi organizēt savu un padoto darbu, spēja strādāt dinamiskā vidē
 • Precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas plūsmu

Pieteikuma dokumenti

 • Iesniegums brīvā formā
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Pašvaldības aģentūra “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Daugavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv   līdz 2016.gada 8.aprīlim. Tālrunis uzziņām : 65425347
Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.