Vakance Višķu Kultūras centra vadītāja amatam

Augšdaugavas novada pašvaldība, Višķu pagasta pārvalde
Reģ.Nr.90000067986
aicina darbā
VIŠĶU KULTŪRAS CENTRA VADĪTĀJU
(profesijas kods 1431 11)

Darba vieta: Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt, organizēt un plānot Višķu Kultūras centra (turpmāk – Kultūras centra), Ambeļu un Dubnas pagastu kultūras darbu;
 • izstrādāt ikgadējos Kultūras centra darbības plānus un budžeta projektus;
 • sagatavot, organizēt un realizēt, nepieciešamības gadījumā arī pasākumus, projektus un programmas;
 • strādāt ar  amatiermākslas kolektīviem, nodrošināt  dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, vietējās un reģionālās skatēs, citos pasākumos;
 • gatavot neliela apjoma projekta pieteikumus (Valsts Kultūrkapitāla fondam u.c.), piedalīties   projektu realizācijā, sadarbības partneru un finansējuma piesaistē;
 • sekot līdzi Kultūras centram piešķirto pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu izlietojumam;
 • sniegt pārskatus par Kultūras centra darbu, kā arī informāciju pašvaldības un valsts iestādēm atbilstoši savai kompetencei;
 • nodrošināt likumu, citu normatīvo aktu, pašvaldības domes lēmumu, rīkojumu ievērošanu un izpildi.

Prasības pretendentam/tei:

 • vēlama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība kultūras jomā (kultūras vadība, mūzika, māksla un/vai citi kultūras virzieni);
 • Pieredze kultūras darba organizācijā, kultūras pasākumu organizēšanā, realizēšanā;
 • zināšanas un izpratne par kultūras jomas procesiem, Dziesmu un deju svētku kustību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes, teicamas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes, radošums;
 • prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;

Mēs piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • Stabilu atalgojumu (965 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • Profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

Pieteikumu, norādot “Višķu Kultūras centra vadītājs” var iesniegt līdz  2022.gada 30. maijam,  plkst. 17.00:

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus uz e-pastu: parvalde@viski.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu uz adresi: Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, LV 5481
 • personīgi (slēgtā aploksnē) – iesniedzot Višķu pagasta pārvaldes lietvedei
 • Pieteikums satur šādus dokumentus:
  • motivēta pieteikuma vēstule;
  • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  personāla atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Tālrunis informācijai: 65425347, 65476832

Pēc pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanas, atbilstošākie pretendenti uz interviju tiks uzaicināti rakstiski vai telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.