Vakance kultūras darba vadītāja amatam Višķos

Augšdaugavas novada pašvaldība, Višķu pagasta pārvalde
Reģ.Nr.90000067986
aicina darbā
VIŠĶU KULTŪRAS CENTRA Kultūras darba vadītāju
(profesijas kods 1431 19)

Darba vieta: Višķu tehnikums18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizē, veido un vada  kultūras pasākumus;
 • izstrādā ar kultūras jomu saistītus radošos projektus;
 • gatavo pasākumu programmas un   scenārijus, komunicē ar pasākuma   dalībniekiem, iesaistītajiem izpildītājiem u.c.;
 • gatavo valsts svētku, piemiņas dienu, tautas tradicionālo svētku, koncertu un citu pasākumu norises;
 • sagatavo pasākumu afišas, veido   informatīvo materiālu teksta saturu;
 • koordinē amatiermākslas kolektīvu darbu;
 • strādā ar nemateriālo kultūras mantojumu un   vietējām kopienas  tradīcijām;
 • gatavo   paziņojumus medijiem par pasākumiem,  nodrošina informācijas izvietošanu pašvaldības mājas lapā,  sociālajos  tīklos u.c.
 • kultūras jomas dokumentācijas kārtošana

Prasības pretendentam/tei:

 • vēlama augstākā akadēmiskā, pirmā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība  kultūras jomā (kultūras vadība, mūzika, māksla un/vai citi kultūras virzieni);
 • pieredze kultūras pasākumu organizēšanā;
 • prasme uzstāties publikas priekšā;
 • zināšanas un izpratne par kultūras jomas procesiem, Dziesmu un deju svētku kustību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes, radoša domāšana;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām.

Mēs piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu (837 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

Pieteikumu, norādot “Višķu Kultūras centra Kultūras darba vadītājs” var iesniegt līdz 2022.gada 18.septembrim,  plkst.24.00:

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus uz e-pastu parvalde@viski.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – Višķu pagasta pārvaldei, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Augšdaugavas novads, LV 5481
 • personīgi (slēgtā aploksnē) – Višķu pagasta pārvaldes lietvedei.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  personāla atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Tālrunis informācijai: 65425347, 27170510

Pēc pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanas, atbilstošākie pretendenti uz interviju tiks uzaicināti rakstiski vai telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.