Vakance Daugavpils novada domes Pašvaldības aģentūras “Višķi” galvenā grāmatveža amatam

Vakance Daugavpils novada domes Pašvaldības aģentūras “Višķi” galvenā grāmatveža amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1211 04)

 

Darba pamatpienākumi:

 • Grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas likumdošanas un pašvaldības aģentūras “Višķi” nolikumu;
 • Nodokļu atskaišu sagatavošana un nodošana VID;
 • Finanšu pārskatu un iekšējo atskaišu sagatavošana (mēneša, ceturkšņa un gada budžeta izpildes grāmatvedības finanšu pārskatu sagatavošana);
 • Dokumentu apstrāde un ievadīšana datorprogrammā, apmaksas termiņu kontrole (debitoru un kreditoru uzskaite);
 • Darba algas aprēķinu organizēšana;
 • Pamatlīdzekļu uzskaites organizēšana;
 • Krājumu aprites uzskaites un kontroles organizēšana un pārraudzība;
 • Sev pakļauto grāmatvežu darba organizācija un vadīšana;
 • Citi darbi, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaites veikšana.

 

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības jomā;
 • Pieredze grāmatveža vai galvenā grāmatveža amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • LR nodokļu un finanšu likumdošanas pārzināšana;
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstāvīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, analītiskās un organizatoriskās spējas;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Resursu vadības sistēmas, Grāmatvedības programmas, MS Office, programma Excel);
 • Prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu „Horizon” un darba pieredze pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijās tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Prasme patstāvīgi organizēt savu un padoto darbu, spēja strādāt dinamiskā vidē;
 • Precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas plūsmu.

 

Pieteikuma dokumenti:

 • Iesniegums brīvā formā;
 • CV;
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

 

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Pašvaldības aģentūra “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Daugavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv līdz 2018.gada 20.jūlijam. Tālrunis uzziņām : 26815715.

Darbs tiek piedāvāts uz pamatdarbinieka prombūtnes laiku.

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.