Vakance Daugavpils novada domes pašvaldības aģentūras “Višķi” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora – 5153 02)

Darba pamatpienākumi:

 • Organizēt, plānot komunālās saimniecības darbu, kas saistīts ar valdījumā esošās mantas apsaimniekošanas, veikt materiālo vērtību uzskaiti, veikt instruktāžas darbiniekiem, vadīt un kontrolēt ūdensvada un kanalizācijas darbību un siltumapgādes sistēmas darbību.
 • Pildīt un iesniegt LR likumdošanā noteiktās atskaites
 • Veikt saimniecības ēku un teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu
 • Pienākumu deleģēšana citiem darbiniekiem un izpildes termiņu noteikšana. Neparedzēto darbu (avārijas situācijas u.c.) izpildes organizēšana. Darbu izpildes kontrole.
 • Darbs pie projektu realizācijas pasākumu organizēšanas.
 • Dzīvojamā fonda apsaimniekošana, ikdienas apsekošana, tekošo un kapitālo remontu plānošana, sanitāro normu ievērošana
 • Darbs ar daudzdzīvokļu māju vecākajiem.
 • Saimnieciskās darbības nodrošināšana, preču un pakalpojumu piedāvājumu apzināšana, analīze, preču un pakalpojumu dokumentu noformēšana.
 • Uzraudzīt Višķu pagasta ielas, pagasta ceļus, grāvjus un caurtekas

Prasības kandidātiem

 • Vidējā izglītība ( vidējā speciālā vai profesionālā izglītība tiks uzskatīta pat prioritāti)
 • Vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • LR likumdošanas pārzināšana
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos)
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstāvīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, analītiskās un organizatoriskās spējas
 • Iemaņas darbā ar datoru.

Pieteikuma dokumenti

 • Iesniegums brīvā formā
 • CV
 • Mans attīstības redzējums šajā amatā ( līdz 2 A4 lapām datorrakstā )
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • B kategorijas autovadītāju apliecības kopija
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Mēs piedāvājam

interesantu un dinamisku darbu draudzīgajā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalga 635,00 EUR), sociālās garantijas.

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Pašvaldības aģentūrā “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Daugavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv   līdz 2019.gada 24.jūlijam plkst. 16:30. Tālrunis uzziņām : 65442032, 25757009

Pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.