Špoģu vidusskolā uzsākta projekta ”Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” realizācija.

Cilvēki parasti baidās no nezināmā un ir pakļauti stereotipiem, kurus var mainīt personīgā pieredze, tādēļ ir labi, ja kopā sadarbojas dažādu kultūru pārstāvji.

Jau vairākus gadus sabiedrības integrācijas jomā tiek izstrādātas un sekmīgi realizētas valsts programmas, tiek sniegts atbalsts mazākumtautību kultūras mantojuma un identitātes saglabāšanā, veicināta sabiedrības tolerance un starpkultūru dialogs. —–

Šie faktori – pretimnākoša vide, vēsturiska spēja pieņemt citādo – rada multikulturālu sabiedrību Latvijā, Latgalē, Daugavpils novadā, skolā.
Jaunā Latvijas paaudze ir jāvirza uz globālu redzējumu izglītībā, lai kļūtu par informētiem, aktīviem un atbildīgiem pilsoņiem, kas apzinātos, ka mūsu bagātība ir daudzveidībā.

Mums visiem jāiemācās svešo uztvert kā svešo, pārstājot tam piedēvēt negatīvu jēgu, jo svešais nenozīmē sliktais, bet – interesantais, tas, kas jāiemācās un jāpieņem, jo pasaule ir tik dažāda, tāpēc Špoģu vidusskola nolēma piedalīties projektā” Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”.

Mājas lapa: www.globalaizglitiba.lv

Projekta īstenotājs: Izglītības attīstības centrs

Partneri:

Asociētais partneris:

Projektu finansē: Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja” EuropeAid” programmas ietvaros.

Projekta mērķis: ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.
Darbošanās projektā nodrošinās aktīvu mācīšanās procesu,veicinās personības pašatklāsmi caur pasaules norišu izpratni.