Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 25 gadu jubileja

Aicinām skolas absolventus, audzēkņus un pedagogus, lai nosvinētu skolas 25 gadu jubileju, 16. oktobrī plkst.17:00 Špoģu Mūzikas un mākslas skolā.

Špoģu Mūzikas un mākslas skola jau nodzīvoja ceturksni no gadu simta. Tie bija, un noteikti nākotnē arī būs, īsti brīnumu pilni gadi. Te dzīvo mazi un lieli, skanīgie un košie, sapņotāji un darītāji… Te, skolas telpās, audzēkņi veido, krāso, piepilda un ieskandina savu Brīnumzemi.

Ļaujies nodzīvot šos 25 gadus vienā vakarā kopā ar Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, pedagogiem un absolventiem – 25 brīnumu pilnus gadus…