Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam

Skola piedāvā audzēkņiem mācības šādās programmās:

Špoģos

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma;
 • Kokles spēle 8-10 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma.

Kalkūnes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

Papildus informācija pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai skolas e-pastu spogimms@inbox.lv