Sludinājums

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju izsniegšanu izcirst kokus:

  1. Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā pie mājas Nr. 1;
  2. Špoģu ciemā Skolas ielā 9;—–
  3. Špoģu ciemā pie mājas Nr. 13;
  4. Višķu tehnikuma ciemā pie Valsts reģionālā autoceļa P64 Višķi-Nīcgale (km 2.210-2.440) nodalījuma joslā.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2014.gada 28.novembra līdz 2014.gada 18.decembrim.

2014.gada 22.decembrī notiks publiskā apspriešana nosauktajos objektos:

  • plkst. 9.00 Špoģos pie mājas Nr. 13;
  • plkst. 9.15 Špoģos Skolas ielā 9;
  • plkst. 9.30 Višķu tehnikuma ciemā pie mājas Nr. 1;
  • plkst. 9.45 pie Valsts reģionālā autoceļa P64 Višķu-Nīcgale (km 2.210-2.440).