Satiksmes ierobežojumi!

Lai novērstu ceļu bojājumus, kas varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 27.12.2017. tiek noteikts satiksmes ierobežojums – masas ierobežojums 7 tonnas šādos ceļa posmos:

  • 98-17 Grāviņi – Vecie Tokari;
  • 98-18 Smaņi – Zūsāni;
  • 98-4 Smaņi – Guļāni;
  • 98-25 Peipiņi – Lociki – Deiki-Brenči;
  • 98-28 Antāni – Vīgantu ciems;
  • 98-32 Ezerstarpi – Balašķi.

Masas ierobežojums 10 tonnas uz ceļa:

  • 98-11 Grāviņi – Višķu tehnikums.

Saskaņojums.