Sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai

Audiet mani karogā
Sarkanbaltsarkanā –
Nezudīs ne mūžam mums sarkanbaltsarkanās
Mūsu tautas svētās mājas.
Visi ielikuši esam tur
Savu dvēseli un sirdi.
/Andrejs Eglītis/

2017. gada 18. novembrī 15:00 Malnavas koledžas izglītības filiāles Višķos sarīkojumu zālē norisināsies Latvijas 99. gadadienai veltīts pasākums, kurā Višķu pagasta pārvalde godinās vietējos iedzīvotājus par to sasniegumiem četrās nominācijās:
• Gada aktīvākais jaunietis
• Gada ieguldījums Višķu pagasta attīstībā
• Gada atklājums
• Gada cilvēks

Ar labiem darbiem, jaunām idejām un atvērtām sirdīm iesim pretī Latvijas simtgadei!

Īpašu paldies sakām pasākuma atbalstītājiem Daugavpils teātrim un restorānam Art Hub!
https://daugavpilsteatris.lv/ http://arthub.lv/lv/sakums

Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītāja
Anna Sintija Ivanova