Publiskie dokumenti

Paveiktais 2019. gadā

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Višķu pagasta pārvaldē

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālie pakalpojumi

Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās ūdenstilpnēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Par Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr. 24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Višķu pagasta pārvaldes nolikums

Višķu sociāla aprūpes centra nolikums

Pašvaldības aģentūras “Višķi” nolikums

Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas nolikums

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Daugavpils novada Višķu pagasta Špoģu ciemā

Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” ekskavatora – iekrāvēja PALAZZANI PB – 80 maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Par laivu nomu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas komunālie pakalpojumi

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Višķu pagasta teritorijā

Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem” Višku pagasta

Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem” Višku pagasta

Par aiznemumu projekta „Udenssaimniecibas attistiba Višku pagasta Višku tehnikuma ciema” finansešanai

Par aiznemumu projekta „Udenssaimniecibas attistiba Višku pagasta Špogu tehnikuma ciema” finansešanai

 

2016.gada publiskais gada pārskats

2015.gada publiskais gada pārskats

2013.gada paveikto darbu izklāsts prezentācijā

2006 gada publiskais gada pārskats

2007. gada publiskais gada pārskats

2006. gada publiskais gada pārskats

2005. gada publiskais gada pārskats

Pārvaldes nolikums

Grozījumi Pārvaldes nolikumā

 

Citi Daugavpils novada domes publiskie dokumenti