Publiskā apspriešanu

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst kokus ārpus meža teritorijas:

  1. Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0449, sakarā ar plānotiem būvniecības darbiem Daugavpils novada stadiona pārbūvei Višķu pagastā. Cērtamo koku atrašanās vietas ir norādītas būvniecības ģenerālplānā. Izciršanai paredzēti 79 lapu koki gar Luknas ezermalu un  gar grāvi.
  2. Divi ozoli Višķu tehnikuma ciemā, pretī mājai Nr. 1
  3. Trīs bērzi un viena kļava Makarovas kapos.
  4. Viens bērzs Daniševkas kapos. —–

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2016.gada 4.marta līdz 2016.gada 24.martam

2016.gada 30.martā notiks publiskā apspriešana

  • Višķu pagastā Višķu stadiona teritorijā plkst.9-30
  • Višķu tehnikuma ciemā (pie mājas Nr. 1) plkst. 10-30
  • Višķu pagasta Makarovas kapos plkst.10-40
  • Višķu pagasta Daniševkas kapos plkst.11-00