Publiskā apspriešana par koku izciršanu

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju izcirst kokus:
Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā, mājas Nr. 2 pagalmā
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2014. gada 30.janvāra līdz 2014. gada 21.februārim
2014. gada 25. februārī plkst.10-00 notiks publiskā apspriešana Višķu tehnikuma ciemā (pie mājas Nr. 2)

Višķu pagasta pārvalde