Publiskā apspriešana par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • 3 liepas Kalupes ielā 12, Špoģos, Višķu pagastā.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2022.gada 5.septembra līdz 2022.gada 9. septembrim.

Publiskā apspriešana notiks 2022. gada 13.septembrī  plkst. 9-30 Kalupes ielā 12, Špoģu ciemā.