Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  1. Divas kļavas un vienu liepu Makarovas kapos;
  2. Vienu priedi Daniševkas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018.gada 03.septembra līdz 2018.gada 23.septembrim.

Publiskā apspriešana notiks 2018.gada 25.septembrī:

plkst. 9-40 Višķu pagasta Makarovas kapos;

plkst. 10-10 Višķu pagasta Daniševkas kapos.