Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst kokus ārpus meža teritorijas:

  • Divus bērzus Višķu pagasta Daniševkas kapos;
  • Vienu vītolu pie Malnavas koledžas IPIV Višķi mācību korpusa.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017.gada 31.jūlija līdz 2017.gada 21.augustam.

2017.gada 22.augustā publiskā apspriešana notiks:

  •  Plkst. 9-00  Daniševkas kapos;
  •  Plkst.9-15 pie mācību korpusa.