Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst kokus ārpus meža teritorijas:

  1. Piecus kokus Višķu kapos blakus Mednieku ielai.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017.gada 30.marta līdz 2017.gada 21.aprīlim

Publiskā apspriešana notiks 2017.gada 25.aprīlī plkst. 900  Višķu kapos.