Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst kokus ārpus meža teritorijas:

1) Vienu ozolu Višķu ciemā, Aglonas ielā 18,

2) Trīs priedes Lubažu kapsētā

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2016.gada 1.decembra līdz 2016.gada 23.decembrim.

2017.gada 11.janvārī   publiskā apspriešana notiks

Plkst. 9-30  Višķu ciemā Aglonas ielā 18

Plkst. 9-50  Lubažu kapsētā