Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst kokus ārpus meža teritorijas:

1) Vienu ozolu Višķu ciemā, Aglonas ielā 18,

2) Vienu papeli Špoģu ciemā pie kafejnīcas “Vojaž”

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2016.gada 3.oktobra līdz 2016.gada 23.oktobrim

 

2016.gada 25.oktobrī   publiskā apspriešana notiks

10-00  Višķu ciemā Aglonas ielā 18

10-20  Špoģos pie kafejnīcas “Vojaž”