Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst kokus ārpus meža teritorijas:

  1. Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 7 (viena liepa divi bērzi pie mājas pirmās ieejas);
  2. Vienu egli Koroļevščinas kapos;
  3. Vienu ozolu Špoģu ciemā, Skolas ielā 19, pie veikala AIBE.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 21. jūlijam

2016.gada 25.jūlijā  plkst. publiskā apspriešana notiks:

  •   10-00  Vīgantu ciemā
  •   10-30 Koroļevščinas kapos
  •   10-45 Špoģu ciemā, Skolas ielā 19