Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas: četrus lapu kokus Višķu tehnikuma ciemā pretī mājai Nr. 5

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2020.gada. 27. janvāra līdz 2020.gada 16. februārim

Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 17. februārī plkst. 9-30 Višķu tehnikuma ciemā pie mājas Nr. 5