Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • bērzus Koroļevščinas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2019.gada 1.augusta līdz 2019.gada 21. augustam.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 23. augustā plkst. 9-30.