Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  •  vienu ozolu Špoģu ciemā Kalupes ielā 7,
  •  vienu bērzu un trīs priedes Daniševkas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 23. maijam.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 24. maijā:

  • Špoģu ciemā Kalupes ielā 7, plkst. 9-30
  • Daniševkas kapos plkst. 9-45