Preses konference par mazuta glabātavas sanācijas projekta īstenošanu Višķu pagastā

14. septembrī plkst. 11.00 tiešsaistē zoom platformā notiks preses konference par Augšdaugavas novada pašvaldības uzsākto Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projektu Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā”.

Preses konferencē piedalīsies:

Projekta partneri – Biedrība “Višķu attīstībai”, Henric Johansson Konsult; VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte Austra Auziņa; VARAM Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumenta nodaļas vecākais eksperts Jānis Gorbunovs; Latgales reģionālās vides pārvaldes pārstāvis; Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.

 Saite uz 14. septembra Zoom preses konferenci:

https://us06web.zoom.us/j/87870126128?pwd=eW9mdE52TERRVmJlQW1hSzlFNWNtQT09