Pieredzes apmaiņas brauciens uz Hamāru

No 25. līdz 28. aprīlim Augšdaugavas novada pašvaldības un biedrības “Višķu attīstībai” pārstāvji bija pieredzes apmaiņas braucienā Hamārā (Norvēģija) Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija labās prakses pārņemšana no Norvēģijas organizācijām starpinstitucionālās sadarbības un sabiedrības izglītošanas jomā par vides jautājumiem un vēsturiski piesārņotu teritoriju atgriešanu apritē. Brauciena laikā tika apmeklētas iestādes un organizācijas, kas īsteno aktivitātes sabiedrības informēšanā par vidi un ilgtermiņa resursu izmantošanu, labiekārtošanu. Atkritumu šķirošanas, otrreizējas lietu izmantošanas pieeju demonstrēja uzņēmumā “Sirkula”. Taja izveidoti veikali, kuros var iegādāties lietas, kam piešķirta “otra dzīve”. Tika apmeklēta atkritumu dedzināšanas rūpnīca “Eidsiva”, uzņēmums “Hia” Ottestadā, gūstot priekšstatu par gāzes ražošanu, augsnes uzlabošanas pasākumiem, Mjösa ezera attīrīšanu un ūdens kvalitātes uzlabošanu. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja piedalīties Vides dienā Hamārā, kas tika organizēta pilsētas centrālajā laukumā un kurā piedalījās izglītojamie no apkārtnes skolām, izpildot dažādus uzdevumus. Vizītes laikā tika apmeklēta Dabas skola, kurā tika prezentēti skolas darbības virzieni, metodes, īstenotās aktivitātes sabiedrības izglītošanā par dabas aizsardzības un klimata pārmaiņu jautājumiem.

Trīs dienu garumā, iesaistoties projekta dalībniekiem un speciālistiem, notika diskusijas par vidi un sabiedrības iesaisti, sadarbību un komunikāciju starp kopienām un starp lēmumu pieņēmējiem, nākotnes darbībām, projekta soļiem un sadarbības aktivitātēm, radot idejas ilgtermiņa sadarbībai.

Pieredzes apmaiņas brauciens ir vērtīgs ieguldījums pieredzes un labās prakses apmaiņā, savstarpējo un starptautisko attiecību veidošanā, norvēģu puses partneris “Henric Johansson Konsult” Latvijā viesosies augustā.

Projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” mērķis ir Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un revitalizējot piesārņojuma areālu.

Projekta ilgums:  01.08.2021 – 30.04.2024

Projekta realizācijas ieguvēji būs 19 639 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji, kas gūs labumu no vides piesārņojuma samazinājuma un saņems informāciju par šāda piesārņojuma iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un iespējamu ietekmes pastiprināšanos klimata pārmaiņu faktoru rezultātā.

Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, t. sk. programmas finansējums 1 429 861,00 EUR, saņēmēja līdzfinansējums 252 328,00 EUR.

eeagrants.org