Pašvaldības aģentūras “Višķi” paziņojums

CIENĪJAMIE IEDZĪVOTĀJI

Pašvaldības aģentūra “Višķi” dara zināmu, ka ar 2023.GADA 1. FEBRUĀRI tiks piemēroti Augšdaugavas novada pašvaldības apstiprināti tarifi :

  • SILTUMAPGĀDE    97,46 EUR / 1MW + PVN
  • AUKSTAIS ŪDENS AR SKAITĪTĀJU  1,64 EUR / 1M3 + PVN
  • KANALIZĀCIJA PĒC ŪDENS SKAITĪTĀJA 1,90 EUR / 1M3  + PVN

Vēršam uzmanību, ka ar 2023.gada 1.februāri, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013   19 punktam, tiks rēķināta ūdens patēriņa starpība. Līdz ar to lūdzam savlaicīgi, līdz katra mēneša 26 datumam (ieskaitot) nodot ūdens skaitītāju rādījumus, iemetot lapiņu izvietotās pastkastītēs, zvanot pa tālruni 65442032, 26386079 vai sūtot uz e-pastu inese.gribuste@viski.lv, agentura@viski.lv .

 Administrācija