Pašvaldības aģentūra „Višķi” līdz 2011.gada 15.jūnijam aicina pieteikties būvuzraugus

Pašvaldības aģentūra „Višķi” līdz 2011.gada 15.jūnijam aicina pieteikties būvuzraugus būvdarbu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā un Špoģu tehnikuma ciemā” vadīšanai, kas tiek veikti ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu tehnikuma ciemā”—– (Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/015/050) un „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/014/049) II kārtas ietvaros.

Būvdarbu līguma ietvaros Špoģu ciemā plānota:

– Esošā ūdensvada rekonstrukcija 530 m,

– Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve,

Būvdarbu līguma ietvaros Višķu tehnikuma ciemā plānota:

– Esošās pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 790 m,

– Rezerves artēziskā urbuma VT Nr.2 rekonstrukciju.

Prasības būvuzraugam – vismaz līdz 2012.gadam derīgs ēku būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikāts, kā arī pieredze salīdzināmu būvdarbu būvuzraudzībā.

Iepazīties ar būvdarbu līgumu, kā arī saņemt detalizētāku informāciju var saņemt darba dienās pašvaldības aģentūrā „Višķi” Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Daugavpils novads.

Tālr.65442032

e-pasts agentura@viski.lv

Pielikumā:

Piedāvājuma forma.