Periodisko izdevumu apskats pieaugušajiem “Jaunumu virpulī”.

Datums: 28.02.2020
Laiks: 16:00
Vieta: Višķu pagasta bibliotēkā, Višķu ciemā
Atbildīgais: Jekaterina Lonska


Periodisko izdevumu apskats pieaugušajiem “Jaunumu virpulī”.