Pasākumi Višķu pagastā 2018. gada novembrī

Aicinām apmeklēt pasākumus Višķu pagastā 2018.gada novembrī, kas veltīti mūsu valsts dzimšanas dienai!

13.novembrī dienas garumā būs dažādi pasākumi kopā ar ebreju biedrību DREIS STUFEN (Vācija) – Piemiņas ceļojums “100 gades stāsts ar ebreju kaimiņiem valstī”. Starpkulturālās un starpreliģiju tikšanās pieturas vietas:

  • Špoģu vidusskolā – tikšanās ar jauniešiem, mācībspēkiem, vecākiem;
  • Biedrības DREI STUFEN Holokausta upuru pieminēšana un svecīšu iedegšana pie sagrautās sinagogas Višķu ciemā;
  • 18:00 muzikāli priekšnesumi pasākumā TRIO Baruch Chauskin& DUO NIHZ (Vācija) un vietējā klezmeru kapela (Naujene).

Ieeja pasākumos bezmaksas.

Informējam, ka pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts un fotoliecības tiks izmantotas publicitātes nolūkā!

Būsim priecīgi par katru pasākumu apmeklētāju!