Autobusu kustība

No Špoģiem uz Daugavpili

No Špoģiem uz Rēzekni

No Špoģiem uz Preiļiem